alflamme
выходи за пределы. безупречно гори.
i feel like i'll never fall.


@музыка: The Pass – Colors